Poesie

Pi la festa di li Morti

Pi la festa di li morti di Marco Fragale
 
Si turnassiru davieru li me morti
Ci rapissi li porti chiù sirrati
Trasiti ci dicissi, quali sorti
Chi si dici, d'unni v'arricampati...
 
Li me vrazza li strincinu chiù forti
La me vucca li inchi di vasati
Armuzzi chi purtati nte sti sporti
Na cosa iò vulissi, c'arristati!
 
Lu jornu di li morti è allegracori
Pi li carusi chi pensanu a li nanni
Su li figghi ca un hannu chiù paroli
Ricordanu li gioi e poi l'affanni.
 
Se veru li putissimu ncuntrari
Na vota ancora, pi sentiri li vuci
Quantu cosi ci avissimu a spiari
Ma ognunu nte sta terra avi a sò Cruci.
 
Si turnassiru davieru li me morti
Li aspittassi pi grapici li porti
Vaiu amatu chiossai senza abbintari
Su li vivi chi sannu a rispittari.
 
Termini Imerese, il 2 Novembre 2020
 

CONNECT SOCIALY WITH US